Dokumenty RODO

Wzór dokumentu
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokument RODO – TLS
Dokument dotyczący rozporządzenia RODO